top of page

Onderwijsadviseur

Onderwijsadviseur

Van leerkrachten wordt veel verwacht, het realiseren van passend onderwijs is geen gemakkelijke klus. Heeft u ondersteuning nodig in de zorgroute, zoals het neerzetten van een stevig pedagogisch en/of didactisch klimaat, omgaan met probleem gedrag bij kinderen, dan kan ik u daarbij coachen. Samen zoeken we naar een manier om het vraagstuk op te lossen. Door mijn brede ervaring als leerkracht en intern begeleider in zowel het regulier als speciaal onderwijs komt mijn ervaring goed van pas. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een handelingsgerichte en oplossingsgerichte aanpak, met concrete handvatten voor de dagelijkse onderwijspraktijk:  

  • EDI (Expliciete Directe Instructie)

  • GIP- onderwijs

  • Handelingsgericht werken

  • Doelgericht werken (beredeneerd aanbod)

  • Klassenmanagement

  • Omgaan met moeilijk gedrag, zowel internaliserend als externaliserend gedrag

  • Positief pedagogisch klimaat (PBS)

  • Rekenonderwijs / Rekenonderzoek

bottom of page